Търси в категория

Проекти

Старите къщи на Тутракан

На 13.07.2020 Сдружение „Трансмариска“ подписахме административен договор № BG06RDNP001-19.141-0002- C01 с ДФЗ и МИГ „Тутракан-Сливо поле“ за изпълнение на проект […]

отвори