Уникално проучване на дунавските рибарски общности

Резултатите от първото по рода си теренно аудиовизуално проучване на културното наследство на дунавските рибарски общности от България и Румъния бяха съобщени по време на пресконференция в Русе на 1 февруари 2018. Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова – инициатор и възложител на проучването, говори за приноса на новата инициатива към мисията на БРТПП да подпомага икономическите взаимодействия между двете съседни държави.

В резултат на теренното проучване са създадени 10 промоционални филма за пет двойки селища от България и Румъния със съхранени рибарски традиции: Силистра (Татарица) – Кълъраш; Ветрен (Сребърна) –  Мостищя-Галаци, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат. С видеокамери и фотокамери от земята или от дрон са документирани над 100 обекта на културното и природното наследство в тези региони, интервюирани са 30 представители на рибарските общности. Създаден е огромен масив от над 300 фотоси, текстове на български, румънски и английски език, видеоматериали. Пред участниците в пресконференцията бяха показани множество снимки и филм.

Оригинална новина: brcci.eu