За нас

Сдружение „Трансмариска“ е  продължение  на „Общинско сдружение за туризъм – Тутракан“ създадено през 2000 г.

Членовете на Сдружението се обединяват около необходимостта от реализиране на проекти в подкрепа на развитието на  туризма в цялата община. Първият проект на Сдружението –  „Създаване на туристически информационен център“ , реализиран с финансовата подкрепа на ААМР чрез ФРМС, стартира на 01.07.2000 г.  Офисът на ТИЦ е оборудван с модерна офис техника. На 24.08.2000 г. е организиран Празник на реката, който става традиционен за Тутракан. С рекламните материали за Тутракан изработени по проекта и оригинални уреди и пособия за риболов по р. Дунав, предоставени от Етнографски музей Дунавският риболов и лодкостроене , ТИЦ участва в Туристическа борса Ваканция 2001, която се проведе от 14 до 16.02.2001 в  София. През следващите години Сдружението представя туристическия потенциал на Тутракан и района в различни туристически изложения в София,  Варна, Велико Търново, Русе.

През 2012 г. Сдружението съвместно с Технологичен център София разработи концепцията за фестивала Огненият Дунав, който надгражда Празника на реката като се фокусира към привличане на публика извън жителите на общината.

През 2018 г. Сдружението променя устава и приема новото име „Трансмариска“ като актуализира своите цели и сфери на интервениране.  Основните цели на Сдружението са:

(1) развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности;

(2) подпомагане развитието на селските райони;

(3) развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание, чрез опазване на културно-историческото наследство, околната среда и автентичността на българския език;

(4) обединяване и интеграция на деца и младежи от различни социални и етнически групи и стимулиране на толерантността между тях. Подпомагане на личностните им способности, културно и духовно развитие;

(5) подпомагане организации и акции за активно дълголетие ;

(6) осъществяване на образователни инициативи ;

(7) развитие и стимулиране на доброволчеството.