Блок Тест

Lorem ipsum е един от най-често използваните в печатарството и графичния дизайн заготовъчни текстове [1], служещи да запълват със съдържание онези графични елементи на документ или графична презентация, които трябва да бъдат представени със собствен шрифт, типография, запълвайки ги със стандартен, неотвличащ вниманието (незначещ) текст.

Текстът Lorem ipsum е безсмислен, защото е (непълно) извлечен от пасаж на Цицерон, и затова визуално много прилича на истински – заради разпределението и честотата на срещане на по-къси, средни и дълги думи, разпределението на интервалите и препинателните знаци, както и дължината на изреченията. Разнообразието му осигурява, че ако се случи да бъде размножен, за да изпълни предвиденото пространство, да не се получат шарки от сорта на моарето вследствие еднотипно редуване на думи и интервали. „Налят“ по този начин в графичните блокове, Lorem ipsum позволява на окото да се абстрахира от конкретиката на смисления текст, и да се съсредоточи само върху особеностите на използвания шрифт и неговото визуално въздействие върху читателя.

Въпреки че текстът самостоятелно не носи смисъл (или такъв е трудно да се намери), той има дълга, петвековна история. Lorem ipsum е стандарт в печатния набор още от началото на 16 век, когато неизвестен печатар взел една шпалта набран текст на латински, като избрал само част от набора думи, а някои от думите – не в тяхната цялост. Текстът бил взет от параграфи 1.10.32 – 3 от „De finibus bonorum et malorum“ („За границите на доброто и злото“), трактат на Цицерон върху теория на етиката. Пасажът „Lorem ipsum…“ е взет от оригиналния пасаж „Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…“, което се превежда като „Няма никой, който да обича болката сама по себе си, да я търси и да иска да я изпитва, просто защото е болка…“

Почти непроменен през последните пет века, текстът се използва и при навлизането на компютърните технологии в текстообработката и предпечатната подготовка. Съществуват версии на Lorem ipsum, съдържащи в добавка букви като k, w и z, които са несвойствени или изобщо липсват в латинския език. В Интернет могат да се намерят и генератори на текстове, подобни на Lorem ipsum, в които могат да се указват предпочитания за броя букви, думи и параграфи, за „езика“ и стила на dummy текста и др.

Почти непроменен през последните пет века, текстът се използва и при навлизането на компютърните технологии в текстообработката и предпечатната подготовка. Съществуват версии на Lorem ipsum, съдържащи в добавка букви като k, w и z, които са несвойствени или изобщо липсват в латинския език. В Интернет могат да се намерят и генератори на текстове, подобни на Lorem ipsum, в които могат да се указват предпочитания за броя букви, думи и параграфи, за „езика“ и стила на dummy текста и др.

Lorem ipsum е един от най-често използваните в печатарството и графичния дизайн заготовъчни текстове [1], служещи да запълват със съдържание онези графични елементи на документ или графична презентация, които трябва да бъдат представени със собствен шрифт, типография, запълвайки ги със стандартен, неотвличащ вниманието (незначещ) текст.

Текстът Lorem ipsum е безсмислен, защото е (непълно) извлечен от пасаж на Цицерон, и затова визуално много прилича на истински – заради разпределението и честотата на срещане на по-къси, средни и дълги думи, разпределението на интервалите и препинателните знаци, както и дължината на изреченията. Разнообразието му осигурява, че ако се случи да бъде размножен, за да изпълни предвиденото пространство, да не се получат шарки от сорта на моарето вследствие еднотипно редуване на думи и интервали. „Налят“ по този начин в графичните блокове, Lorem ipsum позволява на окото да се абстрахира от конкретиката на смисления текст, и да се съсредоточи само върху особеностите на използвания шрифт и неговото визуално въздействие върху читателя.

Въпреки че текстът самостоятелно не носи смисъл (или такъв е трудно да се намери), той има дълга, петвековна история. Lorem ipsum е стандарт в печатния набор още от началото на 16 век, когато неизвестен печатар взел една шпалта набран текст на латински, като избрал само част от набора думи, а някои от думите – не в тяхната цялост. Текстът бил взет от параграфи 1.10.32 – 3 от „De finibus bonorum et malorum“ („За границите на доброто и злото“), трактат на Цицерон върху теория на етиката. Пасажът „Lorem ipsum…“ е взет от оригиналния пасаж „Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…“, което се превежда като „Няма никой, който да обича болката сама по себе си, да я търси и да иска да я изпитва, просто защото е болка…“

Почти непроменен през последните пет века, текстът се използва и при навлизането на компютърните технологии в текстообработката и предпечатната подготовка. Съществуват версии на Lorem ipsum, съдържащи в добавка букви като k, w и z, които са несвойствени или изобщо липсват в латинския език. В Интернет могат да се намерят и генератори на текстове, подобни на Lorem ipsum, в които могат да се указват предпочитания за броя букви, думи и параграфи, за „езика“ и стила на dummy текста и др.